برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

نیستی یک پدیده ی ذهنی است
نیستی یک پدیده ی ذهنی است و وجود خارجی ندارد و هر چه که هست بازتابی از مادیات است.
(نکته ای که در جلسه ای تحت عنوان ، آتئیست هستید و یا آگنوئستیک ، عنوان شد)