برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۳۱

ایستاده ام

آزادگی و ایستادگی را باید آموخت

به نام هویت انسانی
من باید باشم ، زیرا زنده ام ، اگر بروم دیگر نیستم.
با مهر
بهمن مرادیان پی