برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۳

پرونده های همیشه باز جنایت جمهوری اسلامی


جنایات دهه شصت و تابستان 1367

جنایت دهه شصت جمهوری اسلامی ، همان دهه ای که چشم باز کردم !گوشه ای از تاریخ را به خود اختصاص داده است ! از همان ابتدا در فشار خفقان ! از همان ابتدا یاد گرفتم که چگونه با درد زیست کنم ! دردی که رعشه به پیکرم می انداخت ، ولی چه بگویم از ناگفته ها !
ناگفته هایی که با ورق زدنش دل و عصابم را می فشارد !
جنایات دهه شصت که بیشتر سال هایش با خون ادقام و اجین بود !همچنان طرفدارانی دارد که با فرار رو به جلو خود را حامی میرحسین موسوی که یکی از پایه های آن جنایت بود ، می دانند ! یا اگر جلو تر برویم حتی امثال محسن سازگارا هم دیگر برای خود شخصیتی برفی درست کرده و مدام به خط مشی دادن به مردم مشغول شده اند ! کسانی که به نوعی دست در این نکبت اسلامی داشته اند ، حال با گذر از اسلامیون داخل ، در غرب خود را صاحب خانه محسوب می کنند و مدام در حال روضه خوانی هستند .
محسن سازگار ، علیرضا نوری زاده ، سروش و اکبر گنجی و دیگر نفراتی که در این متن پا باز کرده اند ، در تفکر این هستند که با ورق زدن کتاب هری پاتر اسلامی یا همان سرگذشت جمهوری جهل و جنایت ، خود را در دل مردم جای کنند ، که متاسفانه تا حدودی هم این کار را کرده اند ، به راحتی می توانید به صفحات اینترنتی این شخصیت های به ظاهر معترض ، ولی از زیر میز کانکت جمهوری اسلامی سر بزنید و ببینید که چه به به و چهچهی برایشان راه انداخته اند !
اینان همان نفراتی هستند که میرحسین موسوی همه را یک جا دوران طلائی زمان خمینی نام می برد ! بازگشت به دوران طلائی خمینی !
آیا با پل زدن به دوران طلائی جنایات خمینی دردی دوا میشود !؟
آیا نکبتی که آن مردک به پا کرد ، ارزش این را دارد که دوباره تکرار شود که عده ای خود را حامی میرحسین اعلام می کنند ؟!
به راحتی می توان این را اعلام کرد که هر کسی خود را حامی میرحسین بداند ، باید جوابگوی خانواده ی زندانی یان و اعدامیان دهه شصت باشد . باید بگوید چرا و به چه علت زندانیان تفکر اعدام شدند و چه کسی این حق را به جمهوری اسلامی داده که با عزیزانشان آن چنان رفتاری بکند ؟
حمایت موسوی یعنی دست در جنایت جمهوری موسوی داشتن !
یعنی در قرن 21 از خونریزی دفاع کردن !
این را بدانید که نکبت و گهواره ی جنایات جمهوری ارتجاعی اسلامی نه بخشیده می شود و نه از یاد می رود .
با مهر
بهمن مرادیان پی