برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۴

خنده تلخی به سازمان های حقوق بشری

حقوق بشری سپری است مقابل مسلمین و ادیان برای جنایت بیشتر

قوانین بین المللی و حقوق بشری ، بیشتر به بازی مونو پولی شبیه است ، زیرا کسی صدای مردم ایران ، مردم سوریه و افرادی که زیر فشار از خودکامگی سلطنت های فاشیستی مذهبی هستند را نمی شنود ! توده ی مردم زیر چکمه ی سرمایه داری دینی در حال نابود شدن هستند و کسی به امدادشان نمی رود !
این هم بخش هایی از بازی ننگین سرمایه داری است ، که دست در دست سرمایه داری دینی ، به روند نکبت بار خود ادامه می دهد !
بخوانید و لبخند تلخی بزنید ، زیرا این نوشته ها و بند های حقوق بشری تنها در کتاب ها یافت می شود !

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.