برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۷

پنجره ای رو به خاوران
به نام هویت انسانی

کلافی که 1391 گره خورده است !
امسال هم همانند سال های گذشته ، انسان های مبارز و آزاده ، شاد باش شان ، تصویر فرزندان شان است ، فرزندانی که خاوران وار زندگی کردند و دلیرانه ، خاوران ها را رقم زدند .
بیاییم پنجره ای رو به خاوران باز کنیم و محکم ،پنجره ای که رو به جمهوری اسلامی و مضحک باوری هایش باز شده است را ، ببندیم.
بیاییم ، یاد انسان هائی که وارد بازی انتخابات سیاه 88 شدند و دیگر در کنارمان نیستند ، را زنده نگه داریم.
امسال هم شماره ای دیگر ، رقم خورد ، شماره ای که همه را سر در گم کرده "1391"

با مهر
بهمن مرادیان پی