برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۴

سارتر و برخورد با تفکر مخالف


اگر عقیده مخالف ، شما را عصبانی می کند ؛ نشان آن است که ناخود آگاه می دانید دلیل مناسبی برای دفاع از آنچه فکر می کنید ، ندارید !

برتراند راسل