برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۵

زن + مرد + اجتماع = زندگی

برابری زن و مرد = اجتماعی برابر

مي توان ، زن بود و برابري کامل با مرد داشت . مي توان زن بود و بسيار موثر خواسته ها را عنوان کرد.
مي توان زن بود و اعتراض کرد و براي تحقق خواسته ها ، مبارزه کرد.
می توان زن بود و با مرد در رنگ زنده زندگی ترکیب شد.
با مهر
بهمن مرادیان پی