برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۹

میزان و مستند شرعی ، ارزش گذاری بیضه ی مردان ، در قانون مجازات اسلامی و تقابل آن با حقوق زنان در اسلام ناب محمدی

This is Naked System

به نام هویت انسانی
میزان و مستند شرعی ، ارزش گذاری بیضه ی مردان ، در قانون مجازات اسلامی و تقابل آن با حقوق زنان در اسلام ناب محمدی.

ماده 300 قانون مجازات اسلامی ، بخش دیات :
خون بهای قتل زن مسلمان ، خواه این قتل عمدا صورت گرفته باشد و خواه غیر عمدی ، پنجاه شتر است !

ماده 435 قانون مجازات اسلامی :
خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان ، 66 شتر است و خونبهای قطع بیضه راست و 34 شتر ! خونبهای قطع هر دو بیضه مرد مسلمان 100 شتر است !

تبصره :
فرقی در این حکم میان بیضه جوان و بیضه پیر ، کودک و بالغ و سالم و ناقص هم نیست !

"مستند شرعی" :
علت تفاوت خونبهای میان بیضه چپ و راست به روایت ، عبدالله ابن سنان از جعفر صادق است ، که می گوید :
به بیضه چپ دو ثلث دیه کامل تعلق میگیرد ، زیرا بچه از بیضه چپ بوجود میاید !

امیدوارم که با کمی شهامت به تناقضات اسلام و ادیان فکر کنید و خردمندانه راه خود را انتخاب کنید . حال شما را با این چند پاره تنها می گذارم و می روم و قضاوت را به شما دوستان می سپارم .

با مهر
بهمن مرادیان پی