برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۰

پیدایش صنعت دین و اختراع خدا


به نام هویت انسانی

انسان صنعتی را بوجود آورد به نام "دین" و اختراعی کرد به اسم "خدا" !
این گهواره توحش ، با ضلع سوم که بی خردی است ، تکمیل شد !
رفتارهای دینی و خلق نیستی و خداباوری ، به ظاهر عمل ، ولی باطنا مانند دیواری است ، که خشت خشتش ، با توهم ساخته شده و هر لحظه امکان فروپاشی اش ، وجود دارد.
No God

زنده باد آتئیسم
زنده باد زندگی
با مهر
بهمن مرادیان پی