برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۸

ندا و فریاد


هر ندایی در مقابل کوه به سمت صاحبش بر می گردد ، ولی در شرایطی استثنایی ، همان فریاد ، شاید بهمنی به پا کند و زنده بودن زندگی را از افراد بگیرد .
بیاییم دست از قضاوت برداریم و انسان ها را آن طوری که می خواهیم نبینیم ، آن طوری که هستند ، ساده ساده و از بر پایی طغیان و بهمن هم دوری کنیم.
با مهر
بهمن مرادیان پی