برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

مقوله ی درک و کنترل به هم پیوسته اند
به نام هویت انسانی

هر چیز را بتوان درک کرد ، میتوان کنترل کرد.

با مهر
بهمن مرادیان پی