برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۹

هولوکاست اسلامی دندان بر علیه بشریت تیز کرده است

Stop

به نام هویت انسانی
دوست دارم انگشتانم را بر کاسه ی سرم فشار دهم و مغزم و تمامی محتویاتش رو بیرون بریزم ! این دنیا دیگر خسته کننده شده است ، بوی سادیسم اسلامی تا پشت پنجره ی اتاقم پیش آمده است ! دیگر از این که پای روی زمینی می گذارم که ، در گوشه گوشه ی آن ، انسان ها را برای تفکرشان اعدام می کنند ، منزجرم !
شمارش معکوس برای انفجار پوسته ی بدنم به صدا در آمده است ، تیک تیک تیک 
شاید فردایی در کار نباشد و از این رویداد بر افروخته ام !
کسی حق ندارد ، تحت هیچ قوانینی ، انسان ها را از زندگی محروم کند .
اعدام بوی خشونت و سادیسم اسلامی است ، که با افساری گسیخته ، به بالین جانداران می آید و زنده بودن زندگی را از آنان می گیرد.
اعدام بربریت ماشین جنایت اسلامی است ، که با خون آشام بودنش ، دندان بر علیه بشریت تیز کرده است و نیز کمر به نابودی ، نسل کشی و هولوکاستی وسیع بسته است.
اعدام توحش و هولوکاست اسلامی است ، که پا روی جای کفش های تفکر زائد و خون بار دست راستی گذاشته است و با نوای اسلام ناب محمدی به نهایت عفونت رسیده است.
نه به اعدام
آری به زنده بودن زندگی
با مهر
بهمن مرادیان پی