برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۸

چرا ادیان تنها زن را در امور جنسی کار آمد می بینند و به عنوان ماشین سکس به آنها نگاه می کنند ؟

men = women

آیا این تبعیض نیست ؟
در هر سه دین سامی یا خاورمیانه ای – یهودیت ، مسیحیت و اسلام – زن هرگز شایستگی برگزیدگی از سوی خدا (توهم و پندار) را به عنوان پیام آور ندارد و اصولا چنین تصوری هرگز نباید از خاطر مومنان بگذرد . در هر سه دین زنان از دخالت در امور روحانیت و داشتن مقام به عنوان فردی روحانی کاملا کنار گذاشته شده اند (پذیرش برخی از زنان برای انجام دادن مراسم دعا و نیایش در مسیحیت یکی از پدیده های تازه در پایان قرن بیستم است )
در اسلام هرگز زن نمی تواند جانشین پیام آور یا خلیفه مسلمانان باشد در مذهب شیعه تصور این که یک زن (امام) شیعیان باشد از مغز مسلمان نباید بگذرد . هیچ زنی شایستگی رسیدن به مقامات روحانی را ندارد و اصولا جنس زن نمی تواند مقام یا ماموریت (روحانی ) داشته باشد . روحانیت به طور کامل ویژه مردان است و ورود به چنین قلمرویی برای زنان هرگز اجازه داده نمی شود . در اسلام جنس زن ، شایستگی قضاوت یادآوری را ندارد !؟ زیرا بسیاری از بزرگان اسلام از جمله بنیادگذاران و امام شیعیان – زن را از نظر عقل ناقص و از نظر منطق صعیف اعلام کرده اند . اعلام جهاد یا شرکت در جنگ دینی فقط برای شرکت مردان است و زنان در مور شرکت در جهاد هیچگونه تعهدی ندارند .
نه به نا برابری
نه به تبعیض
نه به دین باوری
آری به زنده بودن زندگی