برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

قرآن یک کتاب ضد انسانی است
به نام هویت انسانی

به نظر من ، کتاب قرآن یک کتاب جرم شناسی و جرمولوژیست ! زیرا در آن مدام از جنگ و جنایت گفته شده است.
قرآن یکی از ناهمگن ترین کتابی است ، که تا به حال خوانده ام ، زیرا در آن انسان ها و ... خط کشی و طبقه بندی شده اند !
کتابی که بیشتر رفتارهای سادیسم وار آموزش داده شده و ابتدا به ساکن به عنوان رفرنس قرار می گیرد !
الله در قرآن می گوید :
"بکش" بی آنکه دلیل را بدانی !
"بمیر" بی آنکه بخواهی !
مورد "تجاوز" قرار بگیر ! زیرا برای اینکه !
"اعدام" و "نقص عضو" شو ! زیرا خدایی که می گویند ، رحمان است ، می خواهد !
از دید قرآن : زن یک ماشین شهوت و کالایی است که ، تنها برای امیال جنسی مورد استفاده قرار می گیرد !
در قرآن توده ی مردم و موجودات تقسیم شده اند ، به طبقات :
1 - مرد
2 - حیوانات و جنبندگان
3 - زن
4 - غلام
5 - کنیز
آیا این همان رحمت و بخششی ست که مسلمان ها ، از خدایشان توصیف می کنند ؟!

با مهر
بهمن مرادیان پی