برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۴

تفکر منفیبه نام هویت انسانی

تفکر منفی ، مانند دستمال کاغذی ، کاربرد مقطعی دارد.

با مهر
بهمن مرادیان پی