برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۰۸

انجمن مارکس لندن برگزار میکند

BDesigned.B.MoradianPey

انجمن مارکس لندن برگزار میکند
یکشنبه 13 مه 2012
نقد مارکسیستی دولت
بر متن بحران سرمایه داری و جنبش ها و انقلابات جاری
سخنران حميد تقوايى
برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر با فریبرز پویا تماس بگیرید.
Fariborz_pooya@yahoo.co.uk
00447861740999