برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۴

فرزند غرور


ago 

به نام هویت انسانیسرمایه داری ، فرزند غرور و از خودبیگانگی و ادقامی از ، حسادت و نفرت است ، که کمر به نابودی جامعه انسانی بسته است.با مهر
بهمن مرادیان پی