برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۶

فکر و انرژی سیال است
به نام هویت انسانی

فکر سیال است.
انرژی سیال است.
آنچه انسان ها به آن باور دارند ، تنها یک پیمان داخلی با مغزشان است.
تنها یک شرط است ،که با آن ، خود را باورانده اند.
مثلا زمان یک شرط است ، که شما می توانید در یک منطقه طبق قراری که با خود گذاشته اید ( با علم به این که ، شاید در مناطقی این پیمان ، تبدیل به یک شرط بزرگتر ( تئوری علمی ) شود) روی مدار صفر درجه باشید و در مناطق شمالی اروپایی و امریکای شمالی ، از مدار صفر فاصله ، یا بر عکس.
با مهر
بهمن مرادیان پی