برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۴

نقاط اشتراک بین انسان ها
به نام هویت انسانی
نقاط اشتراک بین انسان ها است که ، زندگی اشان را روان و جاری نگاه می دارد . باور من این است ، که پایداری این مهم مانند ، انرژی سیال است . باید ابتدا خواست و در مرحله دوم تلاش کرد تا دید ، زیرا این اشتراکات هست و در ضرورت دیده می شود ! خصوصیت انسان ها این است که ، تنها در زمانی که به چیزی نیاز دارند آن را می بینند ! هر چه نقاط اشتراک بیشتر ، توان بیشتر و هر چه توان بیشتر ، پیروزی و ارمغان راحت تر به دست می آید .
با مهر
بهمن مرادیان پی