برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۲۹

Name's of Religion


English
From Father Name's of the Fear and than also From Mother Name's Ignorance of a Child is Born to the Name's of Religion
a Big Hug
Bahman Moradian Pey
No God

French
De nom du père de la peur et de l'ignorance aussi de Nom de la mère d'un enfant est né de la Nom de la religion
un gros câlin
Bahman Moradian Pey