برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۱/۱۸

No War With Iran Or Syria


To Human identity

This is my Voice :
Uk , Usa , Israel : Don't any Attack  , to Iran or Syria . We Must making , Together  Peace , For all the World.
Destroy that Which , Destroys you !
No War , Know Peace
No War , FOR oil
No War 
No Ayatolla 
Islamic Republic of Holocaust
No King
No President
No Nationalism
No Militarism
No Religion
No God
No State

a Big Hug For the peace
Bahman Moradian Pey