برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

سوره نقی - آیات 1 الی16


قسم به پیج کمپین. آن زمان که لایک میخورد (١) و قسم به عکسهایش زمانی که شِیر میشود (٢) و قسم به اصحابش آن زمان که تعدادش از 8000 بالاتر می رود (٣) و قسم به اسمت نقی آن زمان که بر سر زبانها می افتد (۴) و قسم به آن زمان که در حال نعوظ و جماعی (۵) و باز قسم به پیجت. و آن کس که آن را ساخت (۶) که هوس ادمین شدن آن پیج را مابه جانش انداختیم (٧) باشد که تعقل کنید (٨) همانا ما ادمین را مبعوث کردیم تااین پیج را راه اندازی کند (٩) تا اصحاب واقعی را به هم نزدیکتر کند ( ۱۰ ) و حدیث ها بگویند(۱۱ ) باشد که رستگار شوید (۱۲ )ای عباسیون! هرقدر هم خود را جر دهید باز نقی پیروز است (۱۳ ) دست از لجاجت بردارید.(۱۴ ) که در این کار خسرانی بزرگ و عذابی عظیم است (۱۵)باشد که آبرویتان برود (۱۶ ) ...