برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۱۳

ما برای سهم مان از زندگی به میدان می آییم!

No Capitalism


امسال با شعار "ما همه ۹۹ درصدی" هستیم ،خیابانها را به اشغال درمی آوریم!

علیه جمهوری اسلامی، علیه فلاکت و بیکاری ، تحریم اقتصادی، علیه تهدید جنگی، برای شادی ، رفاه و آزادی، برای بدست گرفتن اختیارزندگی بلند می شویم!

روز جهانی کارگر امسال رادیکالتر وارد صحنه می شویم. سال گذشته جهان شاهد انقلابات و جنبش های عظیم و تاریخی بود. ۹۹درصدی های در بخش اعظم جهان به میدان آمدند و مسیر تاریخ قرن بیست و یک را تغییر دادند. در خاورمیانه و شمال آفریقا دیکتاتورها را به پایین کشیدند و در کشورهای غربی علیه حاکمیت یک درصدی ها و "وال استریت" اعلان جنگ دادند. بر دوره سیاه "نظم نوین جهانی"، یکه تازی "بازار آزاد"، "راست نوین" و "جنگ تروریستها" خط بطلان کشیدند. جهان بعد از سال ۲۰۱۱ جهان دیگری است. رنگ دیگری دارد و اول مه، روز جهانی کارگر ،کرامت های انسانی همه همبسته می شوند و صدای تغییر سر می دهند.

اولین فراخوان از سوی جنبش ۹۹درصدی ها در آمریکا اعلام شد. "اعتصاب جهانی"! این است فراخوان امسال. شهروندان سراسر جهان! ۹۹درصدی ها! کار را تعطیل کنید! به خیابان بیایید! تمام خواسته های خود را مطرح کنید. از دستمزد در خور زندگی و برابری جنسیتی گرفته تا حقوق پناهندگی.
با مهر

بهمن مرادیان پی