برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۰۵

زشتی فتوا:


دستور می دهم که تو را بکشند، چون مثل من نمی اندیشی...!

اینکه در جامعه ای، کسی بتواند فتوای قتل بدهد و آن شخص، به زندان انداخته نشود، نشان می دهد که چقدر آن جامعه از مدنیت بدور افتاده است، تعارف هم نداریم...!

تعارف که نداریم، اینکه یک شخصی گوشه اتاقش بنشیند، بعد اگر از سخنی و یا نوشته ای خوشش نیامد، به پیروانش دستور بدهد که انسان صاحب آن سخن را بکنشد، مصداق بارز تروریست و وحشی گری است.

حال اگر همین وحشی گری، توسط یک مرجع تقلید یا آخوند به نام دین انجام شود، دینداران آنرا مجاز می شمرند و آنرا بخشی از دین خود می دانند و قباحتش ریخته می شود!
آنقدری ملا جماعت، کثافت کاری کرده اند که دیگر جامعه فرصت این را نمی یابد که به قباحت اعمال آنها بیاندیشد!