برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۰

من ، فرزاد و نسل ما

فرزاد کمانگر
فرزاد کمانگر را اعدام کردند ،
 با تفکر او که ریشه دوانده ، چه می کنند  ؟
راه فرزاد و فرزاد ها ادامه دارد.

با درود
بهمن مرادیان پی