برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۴

سرک کشیدن اوباش اسلامی به نسل من ، یک بدیهی است !؟

 islamic regime is a terrorist

برای تو می نویسم ''شاهین نجفی'' : سرک کشیدن اوباش اسلامی به نسل من ، یک بدیهی است !؟

این مقاله پس از صحبت های اخیر "رضا پیشرو" و "امیر تتلو" دو خواننده ی خرده پا ، نوشته شده و حمایت تمام قد از "شاهین نجفی" و "آزادی بیان" ، از نقاط برجسته ای است ، که نویسنده ی در راستای مسیر خود قرار داده است.
حمایت و تشویق به بربریت ، در قرن 21 را ، اسلامیون و شخص خمینی بر عهده داشت و بعد از سرنگونی او ، ماشین قتل و جنایت جمهوری هولوکاست اسلامی ، در دیروز و امروز عصر ما ، این ننگ را ادامه داده و می دهد !
همان طور که نسل من ، خوانده و شنیده است ، در دیروز زندگی معاصر ما ، خمینی قتل ، جنایت و تجاوز را نمایندگی می کرد و مردم را به خشونت دعوت می کرد و متاسفانه در امروز زندگی ما ، این خشونت و خوی درندگی ، به قسمتی از هم نسلی های من ، هم سرایت کرده است.
این رفتارها باعث شده که در قرن گفتگو و تمدن ، شاهد این باشیم که "رضا پیشرو" از خورده پاهای رپ فارسی و "امیر تاتتلو" دیگر خواننده ی خورده پا، با کمال وقاحت ، معنی و مفهوم آزادی را کمرنگ کنند و به نظر و فکر "شاهین نجفی" حمله کنند و در زندگی انرژیک امروزی ما ، به حق و حقوق هم نوع خودشان ، تجاوز کنند ؟!
در عین نابرابری ما شاهد هستیم که تفکر اوباشان اسلامی ، به نسل ما سرایت کرده وحیرت زده شده ایم ، که با تدارک ویدئو و یا نوشته ،شاهین و شاهین ها را تهدید به مرگ می کنند !؟
تمامی این اتفاقات چند روز اخیر و تهدید و کمر بستن به قتل "شاهین نجفی" ریشه در صنعتی به نام "دین" دارد و اگر اتفاقی برای "شاهین نجفی" روی دهد ، تمام این افراد دینی و صنعت زده ی دینی ، که به وی حمله کرده اند و توحش و بربریت را به اجتماع انتقال داده اند ، باید پاسخ گو باشند .
شاهین نجفی این حق دارد ، که در مورد تمامی نفرات دینی ، شعر بنویسد و تمامی آنها را به چالش بکشد ، زیرا انسان حق دارد ، آزاد باشد و به راحتی تمامی حرفش را بیان کند و در این میان کسی حق ندارد ، دیگری را قضاوت کند و برای او حکمی صادر کند .
تا به حال سیستم اسلامی جاری ، به این فکر کرده است : که اگر حتی ، شاهین نجفی حذف شود ، برای مقابله با تفکر شاهین که ریشه دوانده ، چه می کند ؟
در این راه کسانی که حمله به شاهین را آغاز کرده اند ، بازنده ی بی چون و چرای این حمله هستند و این را بدانند که پا بردارند و یا پای روی زمین بگذارند ، زیر پایشان مین است و سرنگونی را برای خود به ارمغان می آورند ! با این رفتارها شاهین و شاهین ها به راه خود با قدرت بیشتر ادامه می دهند و این ویژگی ماست که موضوع را جدی تر دنبال می کنیم . پس ما محکوم هستیم به نبرد و پیروزی ما قابل لمس است . این رفتار ما به این معنی نیست ، که ما از راه شما وارد می شویم ، ما منطق داریم و از راه منطق به این نادانی ها پاسخ می دهیم وثابت می کنیم که زمین جای زیست است و برای باز کردن قفل ، کلید لازم است . کلیدی که در دست نسل روشن فکری که در دل خود "فرزاد کمانگر" و شاهین و شاهین ها بسیار دارد.
این اصطکاک های اخیری که علیه "شاهین نجفی" به راه افتاده ، به علت آلودگی دینی ایست که افرادی همچون "رضا پیشرو" و "امیر تتلو" دچارش هستند .
این نمونه ی بارز اوتیسم دینی و توحش اسلامی است که توسط سیستم وحشی صفتی ، چون جمهوری اسلامی به اجتماع تزریق شده است؟!
در انتها به عنوان یک مرتد به ارتدادم می بالم و تمامی این رفتارها و وحشی گری ها را محکوم می کنم و حمایت خودم را نسبت به "شاهین نجفی" اعلام می کنم و آزادی بیان را می ستایم و تنها راه حل و برون رفت از این بحران را ، در بحث و گفتگوی آزاد می بینم.
با مهر
بهمن مرادیان پی