برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

"نازنین ، عزم راسخت ، تیشه به ریشه جمهوری اسلامی است"

نازنین صدیقی


"(نازنین صدیقی ، قربانی شکنجه و تجاوز در زندان های ولایت جهل و جنایت جمهوری اسلامی است و با گوش دادن به مصاحبه ی او ، دل هر انسانی که ذره ای نفس در وجودش تکاپو داشته باشد ، به درد می آید)"

وقتی گفتی که صدای خرد شدن پایت را شندیدی ، استخوان های بدنم ناهوشیار درد را حس کرد ! دست خودم نبود ، زیرا ، زیر پایم خالی شده بود و واژگونی را احساس می کردم ؛ برای اینکه صدای کسی را شنیده بودم ، که درد را با پوست و استخوان حس کرده بود . شاید تو درک کنی ، وقتی دردنامه ی تو را از زبان خودت دریافتم ، برای دومین بار در زندگی ام ، احساس کردم روی سرم راه می روم !
حرف از چسبندگی و خون بار شدن پایت را از خودت شنیدم و میخ کوب شدم !؟ پیکرم روی زمین چسبید و دیگر نای پیمودن مسیر را نداشتم !
ولی با الگو برداری از خودت ، بلند شدم ، ایستادم و به مسیر ادامه دادم.
اندوهگینم که در قرن 21 ، باز هم باید شکنجه را فریاد کنم و این را بگویم که شکنجه ، بربریت و توحش است ! شکنجه به سخره گرفتن همه قواعد و قوانین جهانی است .
صدای تو را که شنیدم ، با خودم گفتم که کجای زمین هستی ؟
تو صحبت کردی و من در هم شکستم و در ذهنم شب شد ، نه آسمان بود ، نه ستاره ، نه ابر !
تنها به تو فکر می کردم ، صدای تو گذشته درمانی بود ! شب و شکنجه را یادآوری کرد ! تاریک شبی درست شد ، که تمام لحظاتم را از آن خودش کرد . سوز سردی به پاشد و ناهوشیار تصویری مه آلود ، مجسم شد؟!
جانیان اسلام زده ، قدرت خود را روی تو به نمایش گذاشتن ، ولی تو پیروز شدی . آنها تو را زیر فشار گذاشتند ، ولی تمامی فشار به سوی خودشان بازگشت . تو با عزم راسخت تیشه به ریشه ی ننگین شان زدی . تو ایستادی ، راه رفتی ، دوباره نبرد کردی و این قدرت تو ، دهن کجی بود ، به ننگین صفت های اسلامی .
وقتی از کرم هایی سفید صحبت کردی ، انگار کرم ها از درون مغزم بیرون ریختند و رعشه ، تمام وجودم را از آن خود کرد ! دوست داشتم که دستانم را روی سرم بگذارم و مغزم را بیرون بکشم ؟!

رفتارهای پزشکان با تو ، تجاوز به سوگند نامه ی بقراط بود !
نازنین عزیز : تجاوز به تو ، تجاوز به تو ، تجاوز به نسل من است .
وقتی صحبت های تو را نگاه و گوش کردم ، هم ناراحت شدم و هم خوشحال !؟
ناراحت شدم که چرا انسان مدرن قرن 21 ای ، باید مورد وحشیانه ترین رفتارهای اسلامیون و ادیان قرار گیرد ؟ خوشحال شدم که در کنارت ، با تمام نیرو به اهداف آزادی خواهی و برابری طلبی فکر میکنم و جاری در زمان حال هستم و برای نبرد ،از تو انرژی می گیرم.

عزیزم تجاوز جنسی در فرهنگ جمهوری اسلامی و ادیان ، نهادینه شده است. من از طرف نسلی که زندگی اش تحت الشعاع اسلام قرار گرفته و جوانی اش از دست رفته ، این را عرض می کنم :
ما نسل سوخته و دهه ی شصتی ، صدای قربانیان شکنجه و تجاوز جنسی ، در زندان های جمهوری اسلامی هستیم.
با مهر
بهمن مرادیان پی
----------------------------------------------
برای دریافت ویدیو مصاحبه نازنین صدیقی به لینک زیر بروید :
http://www.youtube.com/watch?v=bsJaao63ooQ&list=UUOka5xkUBb-XrirwRmRrHFg&index=1&feature=plcp