برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۰

طناب پوسیده دار

نه به اعدام

تفکر این که بکش تا نفرات دیگر بلرزند ، در عصر نسل من ، دیگر معنی نمی دهد. من را بکشی ، هم نسلی های من ، تو را می لرزانند .
ما نمی کشیم و این خوی تو را نمی پسندیم.
طناب دار در پندار ما پوسیده است.

ننگن بر طناب دار
ننگن بر جاری کننده ی این قوانین ارتجاعی
با مهر
بهمن مرادیان پی