برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۱۸

گل سرخ


مهربانی را بیاموزیم ،که تصاویر در آینه به ما نزدیک تر اند.
روشنی را می شود در خانه مهمان کرد و در این عصر آهن و دود ، به دور از هر گونه نفرت زیست و رنگ های رنگین کمان را ، به دیوارهای عشق و محبت پاشید و رنگین کمان وار درخشید.
1st may international workers day
می شود جشنی شناور کرد ، از همه ی خوبی ها و همه ی تیرگی ها را به دست خاطره سپرد و در یک معنی واقعی ، یک گل سرخ به ستاره سرخ آویخت و به ارمغان رسید.
با مهر
بهمن مرادیان پی