برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۰۵

بین ورق های تاریخ

گهواره جنایت در ایران

در بین ورق های تاریخ و سیاست ، فریبکاری فراوان است ! به نظر من ، در این بین ، گفتن و عنوان کردن حقیقت ، یک عمل انقلابی است. در عصری که توده مردمی ، از تاریخ و عفونت فرهنگی ادوار ، عبرت نمی گیرند و از گذشته پیامی دریافت نمی کنند و به راحتی می گذرند ، وظیفه ی هر انسانی که کرامت داشته باشد ، این است : که وقایع سیاسی و تاریخی را مانند آینه ای ، رو به اکثریت نمایان کنند و همه را از خواب بیدار کند.
با مهر
بهمن مرادیان پی