برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۰۵

آخرین سنگ


تمدن بشر هرگز به حد تکامل نخواهد رسید ، مگر آن که آخرین سنگ از آخرین کلیسا ، روی آخرین کشیش فرو افتد!
"امیل زولا"