برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۱۸

محمد ، خدا و آتش جهنم

نه به اسلام و نه به خط کشی تمام ادیان

محمد پیامبر اسلام و توهمی که در ذهنش بوده ، کلیددار زندانی بشریت بوده و هستند و تا زمانی که بشر در قرن ما دنبال آنان باشد از زندگی به دور و از مسیر اصلی خارج می شود !

محمد ، خدا و آتش جهنم

هر کس با یک زن نامحرم دست بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به محشر وارد میشود و خداوند دستور میدهد که او را به آتش جهنم بیفکنند، و هر کس با یک زن نامحرم شوخی کند ، در مقابل هر کلمة حرامی که به او گفته است، هزار سال حبس خواهد شد !