برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

قفل و کلید

Bahman Moradian Pey

برای باز کردن قفل ،کلید لازم است ، شکستن قفل دردی را دوا نمی کند.
با مهر
بهمن مرادیان پی