برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۰

احمد کایا و کرامت انسانی او


جنسیت گراها ، شووینیست ها ، نژاد پرست ها و فاشیست ها به آواز من گوش ندهند ... زیرا که من طرفدار صلح هستم ؛من کنار آنانی هستم که حقشان پایمال شده است ...
در مقابل یک نژاد پرست ترک ، کردم و در مقابل یک نژاد پرست کرد ، ترکم !
« احمد کایا »
مترجم : فریده فتاحی قاضی

ahmet kaya

Beni; cinsiyetçi, şovenist, ırkçı ya da faşist dinlemesin...
Ben barış taraftarıyım. Bütün ezilen halkların yanındayım.
Bir Türk ırkçısına karşı Kürdüm, bir Kürt ırkçısına karşı da Türküm!

Ahmet Kaya