برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۰

من یک مرتد هستم

Bahman Moradian Pey

دوستانی که نژاد پرست ، قوم گرا و به زبان و گویش خود می بالند ، از من فاصله بگیرند.
در برابر هر گونه تبعیض بی هیچ مکسی ایستاده ام و بی تعارف اعتراضم را عنوان میکنم . در مقابل تگ ایران و مرز پر گوهر ، کره زمین از آن من است و در مقابل شهر و دیار هم ، هویت را روی میز قرار می دهم.
سعی می کنم با مهربانی و برخورد مناسب ، با نشان ستاره ی سرخ
نوید صلح دهم و انسان ها را به هم نزدیک کنم. 
من یک مرتد هستم و به ارتدادم می بالم .
زنده باد انسانیت
سرنگون باد تبعیض
با مهر
بهمن مرادیان پی