برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

نقی و نعقه


امام نقی برای اولین بار به کعبه رفت تا نقاف کند. امام دو بار دور کعبه چرخید و حسابی خسته شد. سپس فکری به سر مبارکش، ظهور کرد. وی کعبه را برداشت، و زیر آن صفحه گردانی قرار داد تا خود کعبه بچرخد. سپس تعدادی صندلی هم دور کعبه چید تا زائرین در آنجا بنشینند و هر گاه هفت دور کعبه چرخید، نقاف ایشان تمام شود.
از این رو به کعبه، نعقه میگویند و نقی کار زائرین را راحت کرد

نقی و نعقه