برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۰۵

خدا حرف می زند


کسی که فکر می کند با خدا حرف می زند ، دیوانه است و کسی که فکر می کند ، خدا با او حرف می زند دیوانه تر
"فروید"