برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

ویروسی به اسم "خدا"

کنفدراسیون بی خدایان ایرانی

کلید قفل زندگی ما در قرن 21 ، جارو کردن خرافات از زندگی حقیقی امان است . انسان برای خلاصی و دست یابی به زنده بودن زندگی ، باید دست از سر ویروسی به اسم "خدا" و صنعتی به نام "دین" بردارد.
با مهر
بهمن مرادیان پی