برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۲۷

از مرگ نمی ترسم و در انتظارش هستم

Shahin Najafi
من مرتدم و به ارتدادم می بالم.
من هتاکم ؛ کسانی که نگران هستند ، از من فاصله بگیرند.
من علیه مذاهب ، که 21 قرن است زندگی بشر را نابود کرده اند ، می نویسم و نقد رادیکالم را فریاد می کنم.
کسانی که مذهبی هستند ، به جای فرار رو به جلو ، بایستند و پاسخی منطقی به سوالاتم بدهند.
به جای چشم سفیدی به این فکر کنید ، که چرا انسان "خدا" را آفرید و حولش چرخید ؟
به جای روده درازی ، به فکر جنایاتی باشید که صنعتی به نام دین ، انجام داده و در عصر ما ، همچنان در حال جاری کردنش است !
فرزاد را به دلیل های واحی از ما گرفتید !
حال در پی این هستید ، که فاجرین دینی را به جان شاهین نجفی بیاندازید !
تفکر شاهین ، بهمن و بهمن نام ها ، ریشه دوانده و تمامی این کره ی پهناور را از آن خودش کرده ، است .
آیا به این فکر کرده اید که به آغاز پایان نزدیک شده اید ؟
تا به حال به این فکر کرده اید که هر سر بالایی ، یک سر پایینی دارد ؟
از این بترسید که در آینده ای نزدیک ، زیر بهمنی قرار می گیرید ، که در آن شاهین ها و فرزاد های دیگری هستند .

ننگ بر تمامی حداقل های دینی
ننگ بر جاری کننده ی توحش ، بربریت و اوتیسم دینی
ننگ بر کسانی که با احکام دینی ، سعی بر نابودی انسان دارند.

با مهر
بهمن مرادیان پی