برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۲/۱۸

صبح به صبح ، آفتاب


هر شب ، حرفهایم را
در دلِ ورق چال می کنم
و خودکارم تنها شاهدِ این مراسمِ تدفین است
صبح به صبح ، آفتاب 
مجبورست به رویِ خودش نیاورد
اما یواشکی به من سر می زند.....
باز به یادِ حروفِ صدا داری می افتم
که چطور جلویِ دهانشان بسته است.......
وجودشان فریادست هر چند زنده به گور می شوند.....................

دوست خوبم
ماندانا قاجار