برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۱۴

تجويز دارو به بدن مُرده


بحث و جدل کردن با کسى که به جاى تعقل و خردگرايى ، دين را انتخاب کرده ، مانند تجويز دارو به بدن يک مُرده است.
''توماس ادیسون''