برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۱۴

پرسش اول


پرسش اول : چه کسی جهان را بوجود آورده است ؟
پاسخ : خدا
پرسش دوم : چه کسی خدا را بوجود آورده است ؟
پاسخ : خدا نیازی به بوجود آورنده ندارد.
... 
نتیجه :
پس ما قبول کردیم چیزی می تواند وجود داشته باشد که نیاز به خالق ندارد !
حال به پرسش اول برمیگردیم.
"استیون هاوکینگ"