برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۱۴

بي درنگ


انسان موجود عجيبي است! اگر به او بگوييد :در آسمان يك ميليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد ، بي چون و چرا مي پذيرد !
اما اگر در پاركي ببيند روي نيمكتي نوشته اند ، رنگي نشويد ، بي درنگ انگشت خود را به نیمکت می کِشد ، تا مطمئن شود !
"فریدریش نیچه"