برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۳/۱۴

اسكیمو


اسكیمو: اگر من چیزی درباره ی خدا و گناه ندانم ، آیا بازهم به جهنم میروم؟
كشیش: نه، اگر ندانی نمی روی.
اسكیمو: پس چرا می خواهی این ها را به من بگویی؟
''آنی دیلارد''