برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۴/۱۷

فاصله میان انسان ها چگونه ایجاد می شود ؟


رفتارهای زننده ، حامل تنش هستند و برخوردهای بی خردانه ، فرزندی را بوجود می آورند که حاصلی جز تلخی در بر ندارد ! طعم تلخی که در بطن خود درد می آفریند !؟
عدم توانائی تحمل تفاوت ها ، بین دو شخص ، طعم تلخی را به سواحل آرام زندگی روا می دارد که قطعا تاثیر مخربی روی روان و سرشت آدمی می گذارد !
این طعم تلخ ، نامی دارد که بسیاری از پندارها ، آن را فاصله معنی می کنند ! از برخورد دو ابر ، رعد و برق ایجاد می شود و آن رعد و برق متولی باران است ! هر چند که باران قرار است ، آلودگی را از بین ببرد و نوید یک آسمان زیباتر را بدهد ، ولی در پایین تر ، بر روی زمین خود بنیان گر ، کثیفی است ! منظورم این است که باعث گِل و لای می شود و در پاره ای از اوقات خرابی هم به بار می آورد !
ارتفاع زمین تا آسمان بسیار مرتفع به نظر می آید ، ولی باران با سرعت بالائی به سمت زمین می دود !
چنان دوان دوان ، که گوئی تیری از چله رها شده است ! می توان این نقطه عطف را به سرعت فاصله و جدائی میان دو انسان تصور کرد !
ارتباط بسیار مشکل ، ولی ،  تلاطم و ویرانگری رابطه ها ، آسان تر از هر چیزی که فکرش را بکنید ، روی می دهد !
البته از دید روانشناسی و روان شناختی ، اگر یکی از دو طرف رابطه ، برای ارتباط ارزش قائل نشود ، سرعت صد چندان می شود و نابسامانی و جدائی حاصل می شود !
امید به روزی که انسان ها به هم ارزش بگذارند و رابطه ها را با آزمون سراسری  اشتباه نگیرند .
با نهایت اندوه این را عرض کنم که انسان های عصر من ، عشق بازی نمی کنند ، بلکه با عشق ، بازی می کنند !
با مهر
بهمن مرادیان پی