برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۱/۰۵/۱۵

تاریخ آرمانی و سیمای زن ایرانیملکه سیندخت:
اولین بانویی است که در تاریخ آرمانی ایران، از جانب شاه به عنوان سفیر برگزیده می شود. سیندخت ملکه مهراب شاه کابل بود. در روزگاری که جنگی بین سام نریمان و مهراب شاه پیش آمده بود، ملکه سیندخت، از شاه خواست او را به عنوان سفیر و فرستاده شاه، به دربار سام بفرستد تا بجای جنگ از در صلح با سام به گفتگو بنشیند. ملکه سیندخت در این راه پیروز گردید.
رودابه:
دختر سیندخت و مادر رستم دستان است. سام در گشت و گذار خود به کابل رسید و زال سرخ روی و سفید موی که نسبت فرزند خواندگی داشت، با او بود. رودابه ،دل به مهر زال بست. در زن آشویی رودابه "رستم" را به ایران و جهان هدیه کرد.
فرانک:
همسر آبتین و مادر فریدون بود. آبتین را ضحاک کشت و تربیت فریدون بر عهده فرانک گذارده شد. او شجاع مردی چون فریدون را بزرگ کرد. فریدون بر اژدی هاک و یا "ضحاک" پیروز شد و فرانک ثروت آبتین را برای آبادانی ایران زمین در اختیار فریدون قرار داد. فرانک مادری نیکو سیرت و نژاده بود.
فرنگیس:
سیاوش را به دنیا آورد و در تربیت او کوشش ها کرد. سیاوش از گنجینه ای که مادر برای او نگاهداشته
بود، سود بُرد و سرزمین خویش را از گزند دشمن آزاد کرد.
بانو گشسب:
دختر رستم دستان است که گیو را افتخار همسری داده است. زنی بوده است که شجاعت و شهامت و راست کرداری را از رستم به ارمغان داشته است و در سوارکاری مردان را تاب همنفسی با او نبود است. فرزند این زوج بیژن است که خود پهلوانی نامدار، پس از رستم و گیو بشمار می رود.
تهمینه:
مادر سهراب است و همسر رستم دستان . او دختر شاه سمنگان است در تاریخ آرمانی آمده است که تهمینه در زیبایی و قد و قامت بی نظیر بوده است. تهمینه دل به مهر رستم بست و جهان پهلوان پس از دیدن تهمینه موبدی را به خواستگاری نزد شاه سمنگان فرستاد و با تهمینه عروسی کرد. سهراب پسر تهمینه و رستم برای یافتن پدر به ایران آمد و مادر بازوبندی را که رستم به او داده بود به بازوی پسر بست تا بتواند خود را به پدر بشناساند. اما سهراب ناشناخته به دست پدر کشته شد.
شهرناز:
خواهر جمشید پیشدادی است که با خواهر دیگرش ارنواز، در حباله ی نکاخ ضحاک بودند. پس از کشته شدن ضحاک فریدون آن دو را از نزد وی برد.
پری چهره:
نام دختر "زابل شاه" همسر جمشید و مادر "ثور" است. پری چهره در معنای بسیار زیبا، خوب روی، بسیار جمیل، زیبا روی، خوب رُخ، پری روی و انسانی که سیمای پری دارد، آمده است.
استاد توس درباره او گفته است:
پری چهره را بچه بُد در نهان
از آن خوب رُخ، شادمان شد جهان
رام بهشت:
نام موبدی است که در شهر استخر برای "ناهید ایزد" معبدی ساخته بود، رام بهشت مادر بابک و همسر ساسان است که در کنار دریاچه بختگان حکومت می کرد، برای فرزند دیگری به نام اردشیر، نگهبان سالاری، شهر داراب را گرفت.
این آغازی برای بوجود آمدن سلسله ساسانی در ایران بود.

با سپاس
جمع آوری ، تهیه و ویراست دار
مریم افتخاری