برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۰/۱۱/۲۸

Yesterday ,Today ,TomorrowTo human identity

Yesterday
Today
Tomorrow

Richard Dawkins
Maryam Namazie
Bahman Moradian Pey

Long live atheism
Long Live the life

بوی عفونت دینی و خدایان ساختگیبه نام هویت انسانی
می نویسم برای شما نسل رادیکال و انقلابی :
انسان خدا را اختراع کرد و حولش چرخید ! انسان ویروسی به وجود آورد که زندگی اش را مختل کرده است !
هر چه بیشتر علم فرا می گیری ، به حقیقت پی می بری ، هر چه بیشتر بدانی ، دردت بیشتر است ! زیرا به نقاطی می نگری که دین باوران و بنیاد گران ، نمی نگرند !
بوی عفونت دینی و خدایان ساختگی ، مشامم را پُر کرده است ! مشامم دیگر با هیچ قهوه و بوی تندی ، تخلیه نمی شود ! زیرا از دنیا متنفر شده ام ! افکارهای تیره مرا می آزارد ! چرا باید این چنین باشد ؟ در قرن 21 باز هم انسان هایی هستند که از دادن پاسخ به سوال من فراری هستند ! زیرا من می گوییم ، خدای شما خیال است ، توهم است .
من همانند یک بغض شکسته شده ام ، از یک هنجره ی پُر از درد و فریادم ، گوش نزدیکانم را کر کرده است ! من فکر می کنم که ، هوا هم اینجا ، با این رویه زندانی است ! من از نسلی هستم ، که هر زمان باور ش را عنوان کرده ، از کوتاه فکران ، سیلی خورده است ! من با خودم یک کفن پُر از درد ، حمل می کنم ! اما باور دارم که این روزها ، می گذرد و تغییر می کند ، با این امید زنده ام . من می دانم که این وضعیت تغییر می کند ، در آینده ای نه چندان دور ، میوه ی افکارم را می خورم.
با مهر
بهمن مرادیان پی
زنده باد آتئیسم
زنده باد مریم نمازی
زنده باد زندگی

جایگیری در زمان حالبه نام هویت انسانی
با نگاهی به پشت سر (کارل مارکس)(منصور حکمت) و جایگیری در زمان حال ، بستری مفید برای آینده می سازم و آرمانم این است که برای نسلم ، مفید باشم و خورشید را روشن نگه دارم ، زیرا از تاریکی وکوتاه فکری منزجرم.
من شاعر و فاعل نسل گذشته خودم هستم.(کارل مارکس)(منصور حکمت)
با نگاهی به زندگی کارل مارکس و منصور حکمت ، با تمام نیرو به راه آنها ادامه می دهم و دور از هر گونه تیره فکری و خاکستری نگری ، به فریاد نسل جدید می رسم و انرژی ام را با آنها تقسیم می کنم.
زنده باد کارل مارکس
زنده باد منصور حکمت
زنده باد زندگی

دیروز ، امروز ، فردا
به نام هویت انسانی
دیروز
امروز
فردا
ریچارد داوکینز
مریم نمازی
بهمن مرادیان پی

زنده باد آتئیسم
زنده باد زندگی

مذهب، ملیت و قومیت
مذهب، ملیت و قومیت
''یک دنیای بهتر''

آزادی مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبی و متاثر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصی افراد. لغو مقوله مذهب رسمی. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنها. ممنوعیت انتساب افراد، فردی یا جمعی، به هر نوع تعلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانه ها و غیره

جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.

ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی. موظف شدن دولت به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطلاعات علمی عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهای مذهبی از تقویم رسمی.

ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت آمیز و غیر انسانی. ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و با اصل برابری همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت از حیوانات مغایر باشد.

- مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی.

- ضرورت ثبت رسمی ادیان و فرقه های مذهبی بعنوان بنگاه ها و نهادهای خصوصی و تابعیت نهادهای مذهبی از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها. کنترل مراجع قانونی بر حساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه های مشابه.

- ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب.

- ممنوعیت راه و رسم های مذهبی، قومی، سنتی، محلی و غیره که با حقوق و برابری و آزادی مردم، اعم از جمعی و فرد، با برخورداری آنها از کلیه حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که قانون به رسمیت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگی اجتماعی مغایر باشد.

- مصادره و باز پس گیری کلیه اموال و دارایی ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهای مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.

- ممنوعیت انتساب افراد و گروه ها به ملیت خاص در سطح عمومی، در رسانه ها، ادارات و غیره بدون اجازه رسمی خود آنها.

- حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هویتی، اسناد دولتی و فعل و انفعالات اداری.

- ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی، نژادی و جنسی. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه های سیاسی که برتری ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر دیگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.
link download

http://www.wpiran.org/fa/component/content/article/59-introductions/116-abetterworld.htmlSee

فرهنگ، ایدئولوژی و اخلاق
فرهنگ، ایدئولوژی و اخلاق
''یک دنیای بهتر''
استثمار و تبعیض و بی حقوقی در ابعادی اینچنین عظیم، و در اشکالی اینچنین عیان، بدون تسلیم و رضایت توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن این مناسبات در اذهان خود قربانیانش سر پا باقی نمیماند. توجیه کردن این وضعیت، ابدی و ازلی و طبیعی قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات، وظیفه روبنای فکری و فرهنگی و اخلاقی در این جامعه است. زرادخانه فرهنگی و اخلاقی بورژوازی علیه آزادی و رهایی انسان عظیم و خیره کننده است. بخشی از این ابزارها از اعصار کهن به ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعه بورژوایی نوسازی و بازسازی شده اند. ادیان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقی جاهلانه، قوم پرستی، نژادپرستی، مردسالاری، همه و همه حربه های فکری و فرهنگی طبقات حاکمه در طول تاریخ برای خفه کردن و سربزیر نگاهداشتن توده کارکن جامعه بوده اند. همه اینها در اشکال نوین و ظرفیتهای تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالکیت و حاکمیت بورژوایی از تهدید آگاهی و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند.

اما آنچه خود جامعه بورژوایی بر ابزارهای فکری و فرهنگی انقیاد افزوده است به مراتب عظیم تر و کارآمدتر است. منفعت پرستی فردی و رقابت، یعنی منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان بطور کلی شمرده میشوند و بعنوان ارزش های والای بشری تقدیس میگردند. در این جامعه رابطه میان انسان ها، انعکاس و تابعی از رابطه میان کالاهاست. شان و ارزش انسان ها را جایگاهشان در رابطه با مالکیت تعیین میکند. بورژوازی تمرکز و آرایش محلی و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسیونالیسم و میهن پرستی مدرن بورژوایی، بعنوان قوی ترین طوق ایدئولوژیکی طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاریخ، بجای قوم پرستی و عشیره گری و هویت محلی نشست.

افکار حاکم در هر جامعه، افکار طبقه حاکم است. اما حاکمیت و کنترل فکری و فرهنگی و اخلاقی بورژوازی بر حیات جامعه امروز از نظر دامنه و عمق بی سابقه است. انقلابات علمی و فنی و صنعتی عظیمی که در طول دویست سال گذشته صورت گرفته است و مکانیسم قدرتمند بازار که هر مرز ملی و قومی و سیاسی و فرهنگی را درمی نوردد، بورژوازی را در حفظ حاکمیت ایدئولوژیکی و اشاعه اصول و باورهای خرافی خویش در مقیاسی جهانی از امکانات وسیعی برخوردار ساخته است. در قلمرو تولید افکار و آراء نیز، درست نظیر قلمرو تولید محصولات، قدرت خلاقه انسان به حربه ای علیه خود وی بدل شده است. نوآوری ها و پیشرفت های بیشماری که در قرن بیستم در زمینه تحول قالب های ادبی و هنری، تحول ابزارهای ارتباط جمعی سمعی و بصری و کامپیوتری و گسترش عرصه های مختلف فعالیت فرهنگی، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هر روزه توده میلیونی مردم با ایده های بورژوایی، در اشکالی موثرتر، پیچیده تر و متنوع تر میدان داده است. پیدایش وسائل ارتباطات جمعی، انفورماتیک و شبکه های رادیو تلویزیونی ماهواره ای در دو دهه اخیر، که گرد آوری و انتقال سریع اطلاعات را در سراسر جهان بشدت تسهیل کرده است، در دست بورژوازی به یک ماشین عظیم پخش سوء اطلاعات، تحمیل عقاید و تحریک مردم در یک مقیاس صدها میلیونی بدل شده است. رسانه های جمعی و صنعت نمایش، که خود از سودآورترین قلمروهای حرکت سرمایه اند، بخش زیادی از نقش سنتی نهاد خانواده، سلسله مراتب مذهبی و حتی ارگانهای سرکوب در جامعه را بر عهده گرفته اند و در حفظ موازنه ایدئولوژیکی موجود در جامعه، انتقال افکار و معنویات و اخلاقیات حاکم به توده مردم، کنترل فکری و مهندسی اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثی کردن ایده ها و تمایلات انتقادی در جامعه نقش روزافزونی بازی میکنند. این نهادها و اشکال مدرن کنترل فکری و فرهنگی جامعه، یک رکن اساسی ثبات سیاسی جامعه بورژوایی بویژه در شرایط بحران، بی افقی و بالاگرفتن نارضایتی عمومی است.

مبارزه علیه افکار و آرا و اخلاقیات ارتجاعی حاکم بر جامعه یک بعد همیشگی مبارزه طبقاتی کارگران و یک وظیفه خطیر جنبش کمونیستی کارگری بوده است.
link download

http://www.wpiran.org/fa/component/content/article/59-introductions/116-abetterworld.html
.

اطلاعات دینی بیخدایان از دین دارها بیشتر است
به نام هویت انسانی

آیا می دانستید که اطلاعات دینی بیخدایان از دین دارها بیشتر است!؟ متدین ها کسانی هستند که قران را به زبان فارسی نخوانده اند تا بفهمند , ولی بیخدایان هم قران را به زبان فارسی خوانده اند و هم تاریخ اسلام را.

با مهر
بهمن مرادیان پی
(مریم نمازی - بهمن مرادیان پی)

۱۳۹۰/۱۱/۲۷

هرچه سطح علم و دانش بشر بالاتر می رود، بشر از دین و خدا فاصله می گیرد؟به نام هویت انسانی

همیشه به این سوال خوب نگاه می کنم و جواب های بسیار خوبی برایش می نویسم ، در واقع این یک نقطه ی عطف است که می توانیم بهش استناد کنیم :
چرا هرچه سطح علم و دانش بشر بالاتر می رود، بشر از دین و خدا فاصله می گیرد؟
اگر خاطرتان باشد هفته های گذشته درباره تصادم علم و دین نوشتم و در نشریه سازمان جوانان هم به چاپ رسید.
در آن مقاله ام سعی کردم ، که بیشتر به این سوال جواب دهم و امیدوارم که شما دوستان عزیز از نوشته ی من لذت برده باشید و برای شما موثر واقع شده باشد . برای یاد آوری بار دیگر لینک آن مقاله را برای شما عزیزان به اشتراک می گذارم :
''جنایتی بنام مذهب و علل ماندگاری آن''
http://cyoiran.com/1388-10-19-01-22-39/112-bahman-m/1445-1390-11-07-09-25-04.html
در این زمینه هم نوشته ی معروف «نبرد دین با علم» نوشتهٔ برتراند راسل را به شما پیشنهاد می کنم که قطعا می تواند برای شما موثر واقع شود.
لینک مستقیم کتاب نبرد دین با علم
http://azadieiran2.files.wordpress.com/2011/06/nabard-din-ba-elm_www-azadieiran2-wordpress-com.pdf

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

جهان بپا خاسته به کمونیسم کارگری نیازمند است
پیام حمید تقوائی بمناسبت بیستمین سالگرد تشکیل حزب

جهان بپا خاسته به کمونیسم کارگری نیازمند است

بیستمین سالروز تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران را به کارگران و به همه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم تبریک میگویم.
حزب ما در شرایطی تشکیل شد که بدنبال فروپاشی بلوک شوروی، بورژوازی جهانی حمله همه جانبه ای را به کمونیسم و آرمانهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه کمونیستی آغاز کرده بود. ورشکستگی سرمایه داری دولتی در شوروی را بپای کمونیسم و سوسیالیسم نوشتند و ارتجاعی ترین و سخیف ترین حملات را به هر چه نشانی از آزادیخواهی و برابری طلبی و انسانیت داشت آغاز کردند.
تشکیل حزب کمونیسم کارگری پاسخی عملی و تعرضی به این هیاهوی ضد کمونیستی و کلا فضای ارتجاعی حاکم بر دنیای پس از فروپاشی دیوار برلین بود. در شرایطی که میخواستند دنیا را بقول منصور حکمت "بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم، و بدون 'خطر' سوسیالیسم" به منجلاب بکشند، حزب کمونیست کارگری فراخوان و امید و "خطر" سوسیالیسم را زنده نگاهداشت و پرچمدار بازگرداندن اختیار به توده عظیم انسانهائی شد که در انقیاد نظم نوین جهانی له شده و از ابتدائی ترین حقوق خود محروم شده بودند.
کارنامه بیست ساله حزب کارنامه جنگی بی امان و پیگیر علیه ارتجاعی ترین دولتها و جنبشها و نیروهای سیاسی بورژوازی است که در این دوره سیاه در ایران و در سطح جهان افسار گسیخته و بجلوی صحنه رانده شدند. مبارزه بی امان و پیگیر برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم، نقد و افشای همه جریانات سیاسی اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون که به نحوی خواستار حفظ حکومت اسلامی با اندک تغییراتی بودند، سازماندهی کمپینهای قدرتمند جهانی در حمایت از اعتصابات و مبارزات کارگری در ایران، علیه سنگسار و اعدام و در دفاع از مبارزات مردم ایران، تقویت و سازماندادن و تعین بخشیدن به جنبش کارگری در ایران و نمایندگی کردن و جلب حمایت برای آن در سطح جهانی، برافراشتن پرچم جهان متمدن در مقابل تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب در چهار گوشه جهان، مبارزه علیه اسلامیستها، حجاب، قتلهای ناموسی و قوانین شریعه در دل اروپا، سازماندهی مبارزه و نبرد پیگیر برای آزادی زن، دفاع از حقوق پناهندگان، دفاع از حقوق کودکان، دفاع از زندانیان سیاسی، و مبارزه فعال در هر عرصه ای که سرمایه داری تبعیض و بیحقوقی را بمردم تحمیل کرده است، و پافشردن و تاکید مدام برانقلاب و سوسیالیسم بعنوان تنها راه حل انسانی و عملی رهائی مردم ایران و کل جهان از منجلاب سرمایه داری، گوشه هائی از کارنامه درخشان حزب ما است.
امروز بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلین، جهان به استقبال نقد و اعتراض و برنامه و آلترناتیوی میآید که حزب ما در نظر و در عمل نمایندگی میکند. پایه های نظام سرمایه داری در همه جا در حال فرو ریختن است. از انقلاب پیگیر در مصر تا جنبش ضد سرمایه داری نود و نه درصدیها و تا انقلابی که در کمین جمهوری اسلامی نشسته است، همه جا زیر و رو کردن نظم سرمایه داری عملا در دستور روز مردم بپاخاسته قرار میگیرد.
جهان نیازمند رهبر و سخنگو و نیرو و حزب سیاسی است که این نقد خیابانی ضد سرمایه داری را نماینگی کند، "یک دنیای بهتر" را در برابر منجلاب امروز سرمایه داری در همه جا قرار بدهد و مردم معترض به وضع موجود را بدور پرچم سوسیالیسم گرد آورد. مهمترین کمبود و ضعف انقلابات در مصر و دیگر کشورهای منطقه و همچنین جنبش ضد سرمایه داری نود و نه درصدیها در آمریکا و کشورهای غربی غیبت چنین احزابی در دل تحولات جاری است. این شرایط در عین حال زمینه های شکل گیری و قد علم کردن چنین نیروها و احزاب سیاسی را بیش از پیش فراهم کرده است.
اعتراضات و انقلابات امروز دنیا بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت وجود و حضور یک حزب کمونیستی فعال، دخالتگر، ماکسیمالیست، مدرن، رادیکال، و عمیقا انسانگرا تاکید میگذارد.
منصور حکمت بیست سال قبل چنین حزبی را پایه گذاشت و امروز دنیا، از نیویورک تا قاهره، و از آتن تا تهران و تل اویو، کمونیسم نوع ما و حزبی مانند حزب ما را به میدان فرامیخواند.
بیستمین سالروز حزب را با تداوم و تشدید و گسترش مبارزه علیه سرمایه داری در ایران و در جهان و در همه عرصه ها گرامی میداریم.
حمید تقوائی
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۲٣ نوامبر ۲۰۱۱، ۲ آذر ۱٣۹۰

حقوق و آزادی های فردی و مدنی

به نام هویت انسانی

سخنگویان سرمایه داری احترام به حقوق فردی و مدنی را خصلت مشخصه و یک رکن اصلی نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست که از میان ٥ میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگی میکنند، تنها درصد ناچیزی را، آنهم در کشورهای معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت های فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است. بعلاوه، در خود کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از هر معنی مادی و جدی تهی است. و بالاخره، تجربه زندگی مردم این کشورها در دوره های بحران و تنگنای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق برای سودآوری و انباشت سرمایه دست و پاگیر شده اند، بسادگی مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.
آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادی ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.
حزب کمونیست کارگری در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:
- حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.
- حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.
- حق فراغت و تفریح و آسایش.
- حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.
- حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.
- حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.
- حق معاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت با دیگران.
- حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی. ممنوعیت سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
- حق برخورداری از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادی ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و حسابرسی تاثیرات فعالیت های دولت و بنگاه های مختلف بر محیط زیست.
- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.
- آزادی کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطلاح مقدسات ملی و میهنی و مذهبی و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد.
- آزادی مذهب و بی مذهبی.
- حق رای همگانی و برابر برای کلیه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابعیت، مرام و عقیده سیاسی و آزادی هر فرد بالاتر از شانزده سال برای کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی.
- ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از ادای شهادت علیه خود که بتواند به اعلام جرم علیه وی منجر گردد. آزادی سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.
- آزادی بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادی سفر و نقل مکان برای همه افراد بالای شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بی قید و شرط و فوری گذرنامه و جواز ورود و خروج.
- ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطای تابعیت کشور به هر فرد متقاضی که تعهدات حقوقی شهروندی را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجازه اقامت و کار برای متقاضیان اقامت در ایران.
- مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت گردآوری اطلاعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه اطلاعاتی که مراجع دولتی از او در اختیار دارند.
- آزادی انتخاب شغل.
- آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم.
- آزادی حسابرسی و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی. ممنوعیت دیپلوماسی سری.
برای دریافت کامل برنامه یک دنیای بهتر به لینک زیر وارد شوید :


مجموعه اخبار مربوط به اعتراضات 25 بهمن 1390

به نام هویت انسانی

در تهران و دیگر شهرهای ایران ، مردم انقلابی دوباره نشان دادند که از نظام و گهواره ی جنایت جمهوری اسلامی متنفر هستند.
تهران
شلیک گاز اشک آور در میدان آزادی و ضرب و شتم شهروندان
بازداشت جمعی از شهروندان در جمالزاده، تجریش ، پارک وی و ولیعصر
یورش به مردم و دستگیری تعدادی از آنها
تظاهرات مردم در قائمشهر مازندران
اصفهان
تشدید فضای امنیتی در شهرهای کرمانشاه، اصفهان و اهواز

مجموعه اخبار مربوط به اعتراضات 25بهمن 1390*

فرستادن به ایمیلچاپ
Share

16461_210547168840_83359068840_2923262_4899825_n1

تهران:

در انتهای خیابان عباس آباد به سمت ولی‌ عصر و تخت طاوس و همینطور چهار راه ولی‌ عصر ازدحام جمعیت بسیار زیاد است. شعار مرگ بر ديكتاتور در خيابان تخت طاووس تهران توسط مردم داده شده است , بنا برهمين خبر مردم در اين خيابان و خيابانهاي اطراف در حال افزايش هستند. خبرهاي تكميلي متعاقبا داده ميشود.

........

‎"امروز پیاده از نواب تا چهارراه ولیعصر آمدم. حکومت، برای ایجاد رعب و وحشت، قدم به قدم مامور و مزدور و چماقزن و موتور سوار کاشته بود. سر تمام تقاطع های منتهی به خ یابان آزادی و انقلاب، گله ی از ماموران و مزدوران ایستاده بودند. موتور سواران بثیجی هم در خط ویژه نعره کشان می آمدند و می رفتند… .. تمام خطوط موبایل و تلفنهای همکانی در محدوده راهپیمایی قطع شده بود. مردم، ولی در دوسوی خیابان با بودند. تمام خیابان اسکندری که در 25 بهمن سال گذشته صحنه ی یک درگیری تمام عیار بود، و چند فیلم موبایلی آن در اینترنت پخش شد، امروز تبدیل شده بود به محل اصلی استقرار تعداد زیادی از خودروها و نفرات ضدشورش و مزدورهای لباس شخصی!"

..................

شلیک گاز اشک آور در میدان آزادی و ضرب و شتم شهروندان

نیروهای امنیتی مستقر در میدان آزادی تهران با ضرب و شتم شهروندان با ایشان درگیر شده و تجمعات در حوالی میدان آزادی شکل گرفته است. لحظاتی پیش بر اساس گزارشات شاهدان عینی نیروهای امنیتی و انتظامی با باتوم به شهروندان در پیاده رو ها حمله ور شده و اقدام به ضرب و شتم ایشان کردند. در این درگیری های پراکنده جمعی از شهروندان معترض با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور به مقابله با اقدامات خشونت آمیز این نیروها پرداختند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم اقدام به شلیک گاز اشک آور به سمت تجمع کنندگان کردند. هم چنین بنا برگزارشات دیگر چند تن از رهگذاران در میدان انقلاب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند در این منطقه درگیری گزارش نشده است. خیابان شیراز، تحت طاووس و وزارت کشور نیز حضورنیروهای امنیتی چشمگیر گزارش شده است، بر اساس این گزارش در مقابل ساختمان وزارت کشور نیروهای ضد شورش در داخل چندین اتوبوس مشاهده شده اند.

.........

بازداشت جمعی از شهروندان در جمالزاده، تجریش ، پارک وی و ولیعصر

آخرین گزارشات رسیده از تهران حاکی از بازداشت شهروندان در مناطقی چون تجریش، پارک وی، خیابان جمالزاده و ولیعصر است. در خیابان جمال زاده جمعی از شهروندان بازداشتی که در یک دستگاه ون متعلق به نیروهای انتظامی نگهداری می شدند به مکان نامعلومی منتقل شدند.علت بازداشت این شهروندان مشخص نیست اما بر اساس گزارشات شاهدان عینی حضور مردم در این خیابان گسترده بوده است. در میدان تجریش و پارک وی نیز حضور نیروهای امنیتی چشمگیر بوده است و در برخی موارد از سوی این نیروها تفتیش بدنی صورت میگیرد.شاهدان عینی از بازداشت برخی از شهروندان در این مناطق نیز خبر داده اند.هم چنین بر اساس گزارش دیگری در پی ازدحام جمعیت در حوالی میدان ولیعصر نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت جمعی از جوانان کردند.بنا بر اعلام شاهدان عینی برخی از شهروندان بازداشتی پس از بازجویی سرپایی آزاد شده اند.، اپراتور ایرانسل در برخی از مناطق مرکزی شهر تهران از دسترس خارج شده است و نیروهای امنیتی چند ایستگاه مترو منجمله ایستگاه میدان انقلاب را تعطیل کردند.

....................

در هفت حوض نارمك درگيري شديد شده ، گاز اشك آور زده شده ، منطقه اكباتان درگيري است و درشريعتي نيز يك ساختمان آتش زده شده است ، مردم با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور و ….. به مقابله با مامورين و مزدوران حكومت مشغولند. الان در خيابان تخت طاووس در تهران مردم شعار مرگ بر ديكتاتور مي دهند. در خيابان كالج هم درگيري شروع شده است. در هفت حوض نارمك الان درگيري است. در خيابان شريعتي ساختماني دولتي را آتش زده اند. صداي شعار مرگ بر ديكتاتور از خيابان هاي فرعي وليعصر شنيده مي شود. همچنين گزارش شده است كه چند نارنجك دستي از سوي معترضين به سمت ماموران پرتاب شده است.

............

یورش به مردم و دستگیری تعدادی از آنها

نقاط مرکزی تهران بصورت یک پادگان نظامی در آمده است و در تمامی خیابانهای مرکزی شهر نیروهای سرکوبگر نسبتا زیادی مستقر شده اند. علیرغم استقرار سنگین و بی سابقۀ نیروهای سرکوبگر در خیابانهای مرکزی تهران ولی انبوهی از مردم و جوانان در خیابانها حضور دارند و در حال آماده شدن برای آغاز اعتراضات هستند. نیروهای سرکوبگر برای ایجاد رعب و وحشت به مردم یورش می برند و اقدام به دستگیری کور آنها می کنند حوالی چهار راه ولی عصر بیش از 6 نفر دستگیر شدند که در میان دستگیر شدگان 3 تن از زنان دلیر دیده می شد. برخورد نیروهای سرکوبگر وحشیانه و غیر انسانی است و به هرکسی که شک می کنند اقدام به بازرسی وی می کنند. شاهدان عینی حجم حضور نیروهای سرکوبگر نسبت به سال گذشته چند برابر بیشتر تخمین می زنند. نیروهای سرکوبگر خودروهای خود را بصورت زنجیره ای در خیابانها مستقر کرده اند. ولی مردم و جوانان عزم جزم کرده اند که با فریادی آزادی خواهانه خود این نمایش قدرت پوشالی که حاکی از رعب و وحشت نیروهای سرکوبگر می باشد را در هم شکنند.

.........

تظاهرات مردم در قائمشهر مازندران

امروز 25 بهمن ماه مردم در قائمشهر مازندران، با سر دادن شعار تظاهرات كردند , در اين تظاهرات ماموران امنيتي براي ممانعت از گسترش اعتراض اقدام به يورش به مردم بردند.

اصفهان

از میدان انقلاب تا دروازه دولت نیروی انتظامی و لباس شخصی فوق العاده زیاد بودند از ساعت 4 تا الان . سر هر چهار راه ، دو طرف سی و سه پل ، داخل پارک های اطراف میدان انقلاب پر از مامور بود . همه میپرسیدند چه خبره؟ . موتور های گارد بعضی مواقع دیده میشد . ترافیک سنگین و جمعیت مردم غیر طبیعی نسبت به دیروز . به این نتیجه رسیدیم مردم اگر بخوان میشه کاری کرد ، فقط یک جرقه میخواد. ویوا از ایران.

تشدید فضای امنیتی در شهرهای کرمانشاه، اصفهان و اهواز

امروز مصادف با ۲۵ بهمن ماه فضای امنیتی در شهرهای اصفهان، کرمانشاه و اهواز نیز محسوس بوده است.در شهر کرماشاه از سر خیابان نوبهار تا برق ماموران امنیتی حضور پررنگی داشتند و در صورت ایستادن شهروندان با تذکر ایشان مواجه می شدند. هم چنین بر اساس گزارشات رسیده از اصفهان نیز از پل فلزی تا پل فردوسی حضور ماموران امنیتی چشمگیر بوده است به طوری که در هر فاصله ۳۰ متری ۴ مامور نیروی انتظامی و امنیتی مشاهده شده است. گزارشات رسیده از اهواز نیز حاکی از حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در خیابان ها و میادین اصلی بوده است که این روز را از روزهای عادی متمایز می کرد.گفتنی است، با تاریکی هوا حضور نیروهای امنیتی نیز در این شهر ها کاهش یافته است. همچنین همین فشای اعتراضی در شهرهای شیراز، کازرون و فسا نیز حاکم بوده است.

* این گزارشات از طرق مختلف از جمله گزارشات دریافتی به سازمان جوانان کمونیست و نیز از طریق شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و گوگل پلاس و سایتهایی مانند هرانا جمع اوری شده است.

۱۳۹۰/۱۱/۲۵

باز هم جنایت و کشته این بار در اصفهانبه نام هویت انسانی
در آخرین ایمیلی که دریافت کردم ، اصفهان امروز یک کشته داده است ! متاسفانه وحشی گری جمهوری اسلامی ، امروز هم جنایت به جای گذاشت ! رضا برادران توسط شلیک گاز اشک آور و برخورد آن با سرش ، از دست رفت. ! این یکی دیگر از صفحات جنایت این گهواره ی عفونی است ! دین و جمهوری اسلامی سالیان سال است ، که همواره قتل آنلاین واقع شده اند.! لطفا این خبر را پوشش و برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.
با مهر
بهمن مرادیان پی

ولنتاین مبارک به سبک آتئیستیبه نام هویت انسانی


ولنتاین مبارک به سبک آتئیستی
Happy Valentine's day!

با مهر
بهمن مرادیان پی