برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۲/۱۰/۱۹

سکوت چند معنی دارد؟


( توجه، قبل از خواندن باید به شما دوست عزیزم، عرض کنم که این پاراگراف هیچ مخاطب حقیقی و حقوقی ندارد و تنها نظریه شخصی بنده است.)اگر بخواهیم معنی و مفهوم سکوت را در ادبیات علوم سیاسی جستجو کنیم، ابتدا باید عنوان کرد، که خاموش ماندن، در شرایطی که وضعیت سیاسی و اجتماعی نابسامان است، می تواند برعکس برداشت شود، زیرا برخی معتقد اند، که رضایت از اوضاع موجود، باعث سکوت می شود، ولی گروهی دیگر، برداشتشان، متفاوت است! این دسته ناراضی هستند، ولی در شرایط جاری، قدرت و توان عنوان کردن، نارضایتی خود را ندارند! در واقع خنثی عمل می کنند و در نتیجه، خاکستری بودن این دسته، توده را به عقب می راند و حاکمیت از اصل موضوع سود می برد و سر جایش باقی می ماند و عمرش دراز تر می شود! باری، در نقطه ی مقابل، مردم فشار بیشتری را متحمل می شوند!
در ادامه سکوت در روابط اجتماعی، معنی و لعاب دیگری به خود می بیند. گاهی در روابط انسانی، زبانت قاصر می شود و سکوت می کنی به نشانه ی تایید شخص و یا نقل قولی! اما گاهی سکوت می کنی، از روی نا امیدی! این سکوت معنی اش، پایان شعور پیکری است، که شاید توقع رفتاری را از سوی وی نداشتی و یا انتظارت از ایشان، بسیار بالا بوده است.
امیدوارم در هر کجای زندگی و در هر رتبه ای هستیم، به جا سکوت کنیم و به جا فریاد... به جا تحول پذیر باشیم و به جا موانع را بر مسیرمان ببینیم و برای بهبود روند زندگی، جسارت طغیان را داشته باشیم.

با ارادت
بهمن مرادیان پی