برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۰۴

يارانه ٣٥ ميليارد توماني قطارهاي محلي! به گزارش «اعتماد» خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه شركت ها، براي دريافت يارانه ٣٥ ميليارد توماني قطارهاي محلي، درخواست داده اند!
در همين مسير اقداماتي همچون ساخت بيش از ٤٤ نمازخانه از محل هزينه ايستگاهي تامين شده است!