برای پیوستن به بهمن مرادیان پی در فیس بوک روی عکس کلیک کنید.

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۳/۰۸/۱۱

متدهاي رفتاري

رفتار و برخورد ما در اجتماع، اگر انسان ها را برانگيزد، قوت و نقطه ي عطف آن، هنر زندگي كردن در پيرامون جامعه است.
اگر متدهاي رفتاري ما، مانند يك نماد و ما را به عنوان نماينده، نمايانگر كند، كه اين حقيقت، باعث هدايت انسان هاي دور و اطراف ما مي شود، كه اين مي تواند حقيقتي اجتناب ناپدير باشد.
اما بديهي است كه نداشتن علوم و فنون ارتباط،  در زندگي و اجتماعات، فرهنگ و شعور را به پديده هايي انتزاعي، تبديل مي كند!

با ارادت 
بهمن مراديان پي